موزه تاريخ طبيعي                               English

 

آدرس:

ميدان هفت‌تير، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني

 

 

 

حيوانات تاكسيدرمي شده در اين موزه به نمايش گذاشته شده است. اين موزه به غير از جمعه‌ها باز مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Allmuseums.com 2005 |